Niepoprawna pisownia

po gryziona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pogryziona

Poprawna pisownia