Niepoprawna pisownia

po charatany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poharatany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po haratany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pocharatany

Niepoprawna pisownia