Poprawna pisownia

płótna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

płutna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

putna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pótna

Niepoprawna pisownia