Niepoprawna pisownia

plóha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

plucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

plócha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pluha

Niepoprawna pisownia