Niepoprawna pisownia

pjelęgniarz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pielęgniarz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pielengniarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pielęgniaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pielęgniasz

Niepoprawna pisownia