Niepoprawna pisownia

piniendze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pieniądze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjeniądze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

piniądze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pieniondze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

piniondze

Niepoprawna pisownia