Niepoprawna pisownia

pierwszo planowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszoplanowy

Poprawna pisownia, znaczenie: najistotniejszy, najważniejszy, taki, który ma największe znaczenie dla kogoś lub czegoś (np. postać pierwszoplanowa w filmie, książce lub sztuce teatralnej). Może oznaczać też postać znajdującą się na pierwszym planie kompozycji np. obrazu, fotografii, kadru filmowego.


Niepoprawna pisownia

pierwszo-planowy

Niepoprawna pisownia