Niepoprawna pisownia

konkuręcyjność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konkurencyjność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konkórencyjność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąurencyjność

Niepoprawna pisownia