Niepoprawna pisownia

pierfszeństwem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszeństwem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pierwszeńsfwem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierszeństwem

Niepoprawna pisownia