Poprawna pisownia

pewniki

Poprawna pisownia, znaczenie: fakty lub prawdy oczywiste, całkowicie pewne i udowodnione, nie budzące żadnych wątpliwości. Także synonim aksjomatów – twierdzeń uznawanych za oczywiste i niepodważalne.


Niepoprawna pisownia

pefniki

Niepoprawna pisownia