Poprawna pisownia

peruki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

perógi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

perugi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

peróki

Niepoprawna pisownia