Poprawna pisownia

permanentny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

permanętny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

permamentny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pernamentny

Niepoprawna pisownia