Niepoprawna pisownia

naj ważniejszym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najważniejszym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

najwarzniejszym

Niepoprawna pisownia