Niepoprawna pisownia

pehowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pechowe

Poprawna pisownia