Niepoprawna pisownia

pefnik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pewnik

Poprawna pisownia, znaczenie: fakt lub prawda oczywista, całkowicie pewna i udowodniona, nie budząca żadnych wątpliwości. Także synonim aksjomatu – twierdzenie uznawane za oczywiste i niepodważalne.