Poprawna pisownia

dziewuszki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziewószki

Niepoprawna pisownia