Przedstawione niżej formy tych czasowników (konkretniej formy czasu przeszłego) są uznawane za prawidłowe, natomiast znaczenie obu jest identyczne, w związku z czym istnieje możliwość stosowania ich zamiennie. Co więcej, obserwuje się ostatnio postępujący proces krzyżowania się form jednego z formami drugiego (to znaczy form czasownika patrzeć z formą czasu przeszłego czasownika patrzyć). Efektem tych zmian jest sytuacja, w której zamiast poprawnych par: patrzeć – patrzali i patrzyć – patrzyli coraz częściej spotyka się połączenia typu patrzeć – patrzyli.

Poprawna pisownia

patrzyli

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzyć, rekomendowana forma, która jednocześnie jest wersją powszechniej spotykaną.


Poprawna pisownia

patrzali

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzeć, forma rzadziej występująca, mimo to również dopuszczalna.