Każda z przedstawionych form czasowników (forma czasu przeszłego) jest poprawna, a znaczenie obu – identyczne. W związku z tym dopuszczalne jest ich stosowanie zamienne. Ostatnio możliwy do zaobserwowania jest proces, w którym krzyżują się formy obu czasowników (patrzeć z formą czasu przeszłego patrzyć), co w praktyce skutkuje tym, że miejsce dotychczasowych par: patrzyć – patrzyły i patrzeć – patrzały zastępować zaczyna kombinacja patrzeć – patrzyły.

Poprawna pisownia

patrzały

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzeć, wersja mniej popularna, jej użycie jest dopuszczalne.


Poprawna pisownia

patrzyły

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzyć, wersja popularniejsza i zarazem rekomendowana.