Obie przedstawione formy czasowników (tj. forma czasu przeszłego) są jak najbardziej poprawna, a znaczenie każdego z nich – identyczne. Wynika z tego dopuszczalność ich wymiennego stosowania. Dodatkowo warto zauważyć, iż dostrzega się ostatnio proces krzyżowania się form obu czasowników (patrzeć z formą czasu przeszłego patrzyć), co w efekcie skutkuje tym, że miejsce dotychczasowych par: patrzyć – patrzyli i patrzeć – patrzali zaczyna pojawiać się kombinacja patrzeć – patrzyli.

Poprawna pisownia

patrzali

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzeć, wersja mniej popularna, jednak dopuszczalna i poprawna.


Poprawna pisownia

patrzyli

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzyć, wersja rekomendowana – poprawna, a przy tym częściej spotykana.