Niepoprawna pisownia

pąpowali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pompowali

Poprawna pisownia