Poprawna pisownia

pamiętnik

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pamjętnik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pamientnik

Niepoprawna pisownia