Niepoprawna pisownia

pamientajcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pamiętajcie

Poprawna pisownia