Poprawna pisownia

pacierza

Poprawna pisownia, znaczenie: modlitwy porannej lub wieczornej.


Niepoprawna pisownia

pacieża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

paciesza

Niepoprawna pisownia