Poprawna pisownia

oż w mordę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

osz w mordę

Niepoprawna pisownia