Niepoprawna pisownia

outarze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ołtarze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ołtasze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ołtaże

Niepoprawna pisownia