Poprawna pisownia

otuchy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otóchy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otuhy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otóhy

Niepoprawna pisownia