Poprawna pisownia

otucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otóha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otócha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otuha

Niepoprawna pisownia