Niepoprawna pisownia

djagnozować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

diagnozować

Poprawna pisownia