Poprawna pisownia

osób

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

osub

Niepoprawna pisownia