Niepoprawna pisownia

cosiódma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co siódma

Poprawna pisownia