Niepoprawna pisownia

ósmo-klasiści

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ósmoklasiści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

usmoklasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ósmo klasiści

Niepoprawna pisownia