Poprawna pisownia

oskarżone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oskarrzone

Niepoprawna pisownia