Poprawna pisownia

orientować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oriętować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

orjentować

Niepoprawna pisownia