Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu lipca, nie zaś o dwudziestym trzecim lipcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci lipiec

Niepoprawna pisownia