Poprawna pisownia

opóźnić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opuźnić

Niepoprawna pisownia