Niepoprawna pisownia

opószka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opuszka

Poprawna pisownia, znaczenie: wypukła, końcowa część palca; może oznaczać również kuliste wydęcie aorty, żyły lub tętnicy, a także miejscowe zgrubienie niektórych narządów ciała. Przedstawiona tu forma żeńska (czyli: „ta opuszka”), jest formą wzorcową, najstaranniejszą i w miarę możliwości powinna być używana zamiast formy męskiej „ten opuszek” (poprawnej, jednak nie zalecanej w języku formalnym).