Niepoprawna pisownia

opendzlować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opędzlować

Poprawna pisownia