Niepoprawna pisownia

ołuw

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ołów

Poprawna pisownia