Niepoprawna pisownia

Oktawi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Oktawii

Poprawna pisownia, imię żeńskie


Niepoprawna pisownia

Oktawji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Oktawjii

Niepoprawna pisownia