Niepoprawna pisownia

OJON

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

OIOM

Poprawna pisownia, skrót od: oddział intensywnej opieki medycznej (potocznie dopuszczalny jest także zapis małymi literami: oiom).


Niepoprawna pisownia

OION

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

OJOM

Niepoprawna pisownia