Niepoprawna pisownia

ogulna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ogólna

Poprawna pisownia, znaczenie: dotycząca ogółu, powszechna, bez charakteru szczegółowego, powstała z mniejszych części składowych, łączna, zbiorowa, wspólna.