Poprawna pisownia

Jacuś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Jacóś

Niepoprawna pisownia