Niepoprawna pisownia

ogłuhły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ogłuchły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oguchły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oguhły

Niepoprawna pisownia