Niepoprawna pisownia

ogłuhłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ogłuchłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oguchłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oguhłem

Niepoprawna pisownia