Poprawna pisownia

ogłuchło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oguchło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oguhło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ogłuhło

Niepoprawna pisownia