Poprawna pisownia

wkurza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wkuża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkórza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkóża

Niepoprawna pisownia