Poprawna pisownia

ogłuchłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oguhłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ogłuhłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oguchłem

Niepoprawna pisownia