Niepoprawna pisownia

odwrucili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odwrócili

Poprawna pisownia