Obie formy są poprawne i można je stosować wymiennie.

Poprawna pisownia

odnajdywać

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

odnajdować

Poprawna pisownia