Poprawna pisownia

sześć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sześdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szejść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeźć

Niepoprawna pisownia